Biziň missiýamyz: Iň berk halkara standartlaryna laýyklykda, ýokary hilli professional hyzmatlary bilen öz müşderilerimizi üpjün edip, olar barada alada etmekdir

Doing Business

Türkmenistanyň ykdysadyýeti dürli pudaklaryň kärhanalary bilen diwersifisirlenen: elektroenergetika, himiýa we nebithimiýa, nebiti we gazy öndürmek hem-de gaýtadan işlemek, gurluşyk harytlary we gurluşyk, ulag we aragatnaşyk, dokma we iýmit önümçiligi, oba-hojalygy. Uglewodorod pudagy öňdebaryjy orny tutýar, ýurt tebigy gazyň subut edilen gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýär.

"Doing Business in Turkmenistan, 2023" syny

Täzelikler

27.02.2024
Biz 2024-nji ýylyň başynda bolup geçen täzeligi begenç bilen paýlaşmak isleýäris, bu ýyl...
31.01.2024
2024-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda “Nexia TurkmenExpert” Toparynyň “Mineyev & Dubrovina” şereketi NE...
20.12.2023
2023-nji ýylyň 16-njy dekabrynda “Nexia TurkmenExpert” Topary, Toparyň ähli işgärlerini we welaýatlarda ...
19.12.2023
2023-nji ýylyň 14-nji dekabrynda "Chambers & Partners", "Nexia TurkmenExpert" Toparynyň Mineýew & Dubrowina Şereketind...
04.12.2023
2023-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Ykdysatçylar birleşmesiniň (TYB) ofisinde TYB-nyň baha kesijiler böl&...
17.11.2023
2023-nji ýylyň 13-15-nji noýabrynda Ankarada (Türkiýe) Baha kesijileriň 2-nji Halkara forumy geçirildi. Bu ...