Audit

Buýrujy: Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky
Hyzmatlar: 2021ý. we 2022ý. 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyllar üçin MHHS boýunça audit. (“Zaharinowa Nexia” Bolgariýa bilen konsorsiumda)

Buýrujy: Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky
Hyzmatlar: 2021ý. we 2022ý. 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyllar üçin MHHS boýunça audit. (“Zaharinowa Nexia” Bolgariýa bilen konsorsiumda)

Buýrujy: “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasy
Hyzmatlar: 2021ý. we 2022ý. 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyllar üçin Aziýa Ösüş Banky bilen Karz we taslama ylalaşyklarynyň talaplaryna laýyklykda taslamanyň (“Milli elektrik ulgamlary pugtalandyrmak” taslamasynyň) maliýe hasabatlarynyň audity

Buýrujy: “Microsoft Corporation Turkmen”
Hyzmatlar: Ýatyrylyş (likwidasiýa) audity, 2021

Buýrujy: “Mitsubishi” korporasiýasynyň Aşgabatdaky wekili
Hyzmatlar: 2022-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin MHMS boýunça audit

Buýrujy: “CMI Offshore ltd”, Türkmenistandaky şahamçasy
Hyzmatlar: 2022-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin MHMS boýunça audit

Buýrujy: “Aşgabat şäher telefon ulgamy” ÝGPJ
Hyzmatlar: 2022-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýyl üçin MHMS boýunça audit

Buýrujy: “Nordic Energy FZC” Türkmenistandaky şahamçasy
Hyzmatlar: MHHS (IFRS) 13 laýyklykda esasy serişdelere baha kesmek we esasy serişdeleriň inwentarizasiýasy, 2021 ý.