Baha kesmek

Hukuk guramalary

Buýrujy: “Türkmeniň rysgaly” HK, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Önümçilik toplumyna we gozgalýan emläge baha kesmek, 2023

Buýrujy: “Mähriban obam” HK, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Önümçilik we ýyladyşhanalar toplumyna baha kesmek, 2022-2023

Buýrujy: “Erkin plastik” HK, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Önümçilik enjamyna baha kesmek, 2022

Buýrujy: “CNPC kompaniýasynyň ýanyndaky jogapkärçiligi çäkli Çuansin buraw inženerçilik kompaniýasy”-yň» Türkmenistandaky şahamçasy, Mary welaýaty
Hyzmatlar:  Gozgalýan emläge baha kesmek, 2022

Buýrujy: “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody, Ahal welaýaty
Hyzmatlar:  Gozgalýan emläge baha kesmek, 2022

Buýrujy: “Hasar” HJ, Aşgabat
Hyzmatlar: Önümçilik toplumyna baha kesmek, 2022

Buýrujy: “Nordic Energy FZC” Türkmenistandaky şahamçasy, Balkan welaýaty
Hyzmatlar: Esasy serişdelere baha kesmek, 2021-2022

Buýrujy: “Nurana türkmen” HJ, Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Mebel öndürýan enjama baha kesmek, 2021

Buýrujy: “Ata Beg Türkmen” HK, Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Mebel öndürýan enjama baha kesmek, 2021

Buýrujy: “Ümürli daglar” HK, Aşgabat
Hyzmatlar: Awtoulag serişdelerine baha kesmek, 2021

Buýrujy: “Mähriban obam” HK, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Оценка торговой недвижимости, 2021

Buýrujy: “Biýat” HJ, Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Önümçilik toplumyna baha kesmek, 2021

Buýrujy: “Altyn Ýunus” HK, Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Önümçilik toplumyna baha kesmek, 2021

Buýrujy: “Parahat” HK, Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Önümçilik toplumyna baha kesmek, 2021

Buýrujy: “Selbi söwda” HJ, Aşgabat
Hyzmatlar: Söwda otaglaryna (“ZIP” restorany) baha kesmek, 2020

Buýrujy: “Guwwas” HK, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Polipropilen sapaklaryny öndürýän enjamyna baha kesmek, 2020

Buýrujy: “Täze kerwen” HJ, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Pagta öndürýän önümhana (945,3 inedördül metr), 2020

Buýrujy: “Täze aý” HJ, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Gozgalýan emläge (önümçilik enjamyna) baha kesmek, 2020

Buýrujy: “Datly şerbet” HJ, Mary welaýaty
Hyzmatlar: Karton önümlerini öndürýän önümçilik toplumyna baha kesmek, 2020

Buýrujy: “Berid Hill Serdar Limited” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy, Aşgabat
Hyzmatlar: Gozgalýan emläge baha kesmek, 2020

Buýrujy: “Caspian Mainport Limited” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy, Balkan welaýaty
Hyzmatlar: Gozgalýan emläge (deňiz gämilerine) baha kesmek, 2020

Buýrujy: Armada Marin Contractors Caspian Pte. Ltd.” kompaniýasynyň şahamçasy, Aşgabat
Hyzmatlar: Gozgalýan emläge baha kesmek, 2020

Buýrujy: “Hazar Ätiýaçlandyryş” AGPJ, Aşgabat
Hyzmatlar: Talap hukugynyň bazar bahasyny kesgitlemek, 2020

Buýrujy: “Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky” PJ, Balkanabat ş.
Hyzmatlar: Gozgalýan emläge baha kesmek, 2018 / 2019

Buýrujy: “Ojar Aziýa” HK
Hyzmatlar: MHHS maksatlary üçin emläge baha kesmek, 2019

Buýrujy: Gyrgyzystan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy
Hyzmatlar: Gozgalýan emläge baha kesmek, 2019

Buýrujy: “Ulagsöwdagurluşyk Türkmenistan” HJ
Hyzmatlar: Dolandyryş-önümçilik toplumyna baha kesmek, 2019

Buýrujy: “Ýakymly kümüş suwy” HJ
Hyzmatlar: Dolandyryş-önümçilik toplumyna baha kesmek, 2019

Buýrujy: “Safa” HK
Hyzmatlar: Dolandyryş-önümçilik toplumyna we enjamyna baha kesmek, 2019

Buýrujy: “AK TAM KSM we PT” HJ
Hyzmatlar: Söwda otaglaryna baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Ak enar” HJ
Hyzmatlar: Dolandyryş-önümçilik toplumyna baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Awto-ýoly” HJ
Hyzmatlar: Dolandyryş-önümçilik toplumyna baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Hoşzaman” HK
Hyzmatlar: Dolandyryş-önümçilik toplumyna we meýdany 3,5 Ga bolan Ýyladyşhana baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Türkmeniň rysgaly” HK
Hyzmatlar: Ak Bulut söwda nyşany bilen Türkmenistanda belli bolan çaga arlyklaryny, aýallar üçin şahsy arassaçylyk önümlerini, çygly süpürgiçleri, ýuwujy serişdeleri öndürmek üçin niýetlenen enjamlara baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Taç hil” HK
Hyzmatlar: Çygly süpürgiçleri öndürmek üçin niýetlenen önümçilik jaýyna baha kesmek, 2018

Buýrujy: “Ýakymly kümüş suwy” HJ
Hyzmatlar: Içilýän suwy öndürýän zawoda (şol sanda önümçilik jaýlaryna we enjamlaryna) baha kesmek, 2018

 

Hususy telekeçiler

Buýrujy: HT Muhammetniýazow O.B., Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Işewürlikde 100% paýyna baha kesmek, 2022

Buýrujy: HT Alimow J.H., Mary welaýaty
Hyzmatlar: Dabaralar üçin (2 914,09 inedördül metr) zalyň (restoranyň) bahasyny kesmek, 2021

Buýrujy: HT Umarow Ýu.I., Lebap welaýaty
Hyzmatlar: Söwda-dolandyryş jaýyna (1 436,50 inedördül metr) baha kesmek, 2021

Buýrujy: HT Rejepowa A.U., Mary welaýaty
Hyzmatlar: Aýakgap önümçilik toplumyna (9 176,50 inedördül metr) baha kesmek, 2021

Buýrujy: HT Myradow B.A., Mary welaýaty
Hyzmatlar: Söwda-dolandyryş jaýyna (3 694,4 inedördül metr) baha kesmek, 2021

Buýrujy: HT Demirow H., Lebap welaýaty
Hyzmatlar: Maldarçylyk fermasyna (2 562,3 inedördül metr) baha kesmek, 2021

Buýrujy: HT Abaýew A.A., Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Guş fermasyna (10 234,26 inedördül metr) baha kesmek, 2021

Buýrujy: HT Orazow B., Mary welaýaty
Hyzmatlar: Eti gaýtadan işlemek we et önümlerini öndürmek üçin niýetlenen önümçilik toplumyna baha kesmek, 2020

Buýrujy: HT Seýtliýew A.A., Aşgabat
Hyzmatlar: Söwda otagyna (SDAM “Berkarar”), 2020

Buýrujy: HT Abaýew A.A., Ahal welaýaty
Hyzmatlar: Guş fermasyna (7 590,47 inedördül metr) baha kesmek, 2019

Buýrujy: HT Amanow K.T., Mary
Hyzmatlar: Söwda merkeze (3 373,2 inedördül metr) baha kesmek, 2019

Buýrujy: HT Rajepow R.R., Daşoguz
Hyzmatlar: “Serpaý” kafesine baha kesmek, 2019

Buýrujy: HT Baýramow Ý.P., Aşgabat
Hyzmatlar: Söwda-dolandyryş jaýyna baha kesmek, 2019

Buýrujy: HT Weýisow Ý.P., Aşgabat
Hyzmatlar: Önümçilik-dolandyryş toplumyna baha kesmek, 2018

 

şeýle hem beýleki hususy kaşaň jaýlary we apartamentlary hem-de dürli görnüşli ýol-gurluşyk tehnikalary, enjamlary we ş.m.