C&P reýtingi

2023-nji ýylyň 14-nji dekabrynda "Chambers & Partners", "Nexia TurkmenExpert" Toparynyň Mineýew & Dubrowina Şereketinde biziň hyzmatdaşymyz Sergeý Mineýewe Türkmenistanyň degişli hukuk pudagynda öňdebaryjy hünärmenleriň biri hökmünde baha berdi. Reýting Aziýa-Pacific Guide 2024-de çap edildi.

Chambers and Partners – dünýäniň 70-den gowrak ýurtlarynyň 200 ýurisdiksiýasynda işleýän, garaşsyz professional hukuk derňew kompaniýasy bolup, dünýäniň öňdebaryjy hukukçylary we hukuk firmalary barada jikme-jik reýtingleri we maglumatlary berýär.

Biz toparymyzda dürli ugurlar boýunça hünärmenleriň we halkara derejesinde ykrar edilen professionallaryň  işleýändiklerine buýsanýarys.